Tag: başa düşməyə

Basketbol Qaydaları

Fırlanan qazmanın effektivliyi daxili sulu təbəqəyə çatmağı mümkün edir. Bu, açıq bir “artı”dır – burada yeraltı sular səth suları ilə əlaqə qurmur. Həmçinin tarlalardan gələn yağış suları və nitratlar bura nüfuz etmir. Minskdə fırlanan qazmaDaha az dərinlikdə, filtr quyusu qazıldıqda, qayaya “vidalanmış” adi kəsici və şnekləri (çubuq və uzununa oxun tronheimswein davamlı spiral səthi) əvəz edir. Fırlanan qazmada mərkəzi bir…